ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ДЗИ - ДКИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 12.04.2021 година можете да заявите желанието си да присъствате в дните на провеждане на ДЗИ като наблюдатели (без родителите на зрелостниците).

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.

 

 

 

ВАЖНО!!!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Срокът за подаване на Заявление за допускане до Държавен зрелостен изпит е от 01.03.2021г. до 19.03.2021г. вкл. Заявленията се подават в учебната сграда на ПГСС "Дунавска земя" всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00 ч. в деловодството на училището.

Лицата, завършили през минали учебни години редовна и самостоятелна форма на обучение подават Заявление за допускане по ДЗИ в същия срок.

 

От Ръководството