ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Седмица на четенето

 Доклад на Директора на ПГ по СС "Дунавска земя" с.Ковачица, може да видите --->ТУК

                               Покана за представяне на оферта

   Във връзка със саниране 1/4 от сградата на ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица

   Моля, в най-кратък срок до 14.03.2018г. да представите Вашето предложение

за изпълнение на саниране 1/4 от сградата на ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица

 

График за дейностите във връзка с популязирането на педстоящия план-прием, може да видите --->ТУК

СВОБОДНИ МЕСТА за 8 клас прием на учебната 2018г.-2019г. в ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица общо 8 места

ОБЯВА

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица търси да назначи лице на длъжността "Образователен медиатор" по Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 1. Заявление за кандидатстване; 2. Автобиография; 3. Копие от диплома за завършено ...
Участие в национално състезание "Млад фермер" - ПГСС Дунавска земя - Ковачица, Лом

Участие в национално състезание "Млад фермер"

В периода  25-27.03.2019г.  в град Долни Дъбник се проведе състезание по професия "Млад фермер" - регионален етап за Северна България. В състезанието взеха участие 28 професионални гимназии по селско стопанство. Учениците се състезаваха в областите: "Растениевъдство", ...

График

Графикът за провеждането на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение ще бъде качен на ...