ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Седмица на четенето

 Доклад на Директора на ПГ по СС "Дунавска земя" с.Ковачица, може да видите --->ТУК

                               Покана за представяне на оферта

   Във връзка със саниране 1/4 от сградата на ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица

   Моля, в най-кратък срок до 14.03.2018г. да представите Вашето предложение

за изпълнение на саниране 1/4 от сградата на ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица

 

График за дейностите във връзка с популязирането на педстоящия план-прием, може да видите --->ТУК

СВОБОДНИ МЕСТА за 8 клас прием на учебната 2018г.-2019г. в ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица общо 8 места

ОБЯВА СМР

ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за полагане на бетон и замазки във фермата към училището. Оглед може да се извърши до 10.07.2020 год. вкл. от 08.00ч. до 16.30ч.  Срок за получаване на офирти: 10.07.2020 год. до 16.30ч. Офертите се подават в деловодството на ...

О Б Я В А

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за ремонт на класни стаи. Фирмите да представят офертите си до 06.07.2020г. - 16.30ч. в деловодството на училището. Същите да са в запечатан плик. Оглед на класните стаи може да се извърши всеки ден от 08.00ч. ...

ПРОГРАМА ЗА 24 МАЙ

ПРОГРАМА ЗА 24 ...

Мерки срещу коронавирус

Мерки срещу ...

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

ВАЖНО!!! ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ           Уважаеми родители,         Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим ...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ---->ТУК   УКАЗАНИЯ за протичане на учебния процес по време на провеждане на учебните занятия от разстояние               Уважаеми ученици,         Във връзка с извънредната ...

МЕЖДУУЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

На 5 декември 2019г. в ПГСС "Марко Марков" село Георги Дамяново се проведе междуучилищно състезание по професии "Млад фермер". В състезанието взеха участие училищата от област Монтана, които обучават ученици в направление "Селско стопанство". С гордост споделяме с Вас, че нашите възпитаници се ...

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ПГСС "ДУНАВСКА ЗЕМЯ"

Учениците от ПГСС "Дунавска земя" се включиха в СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО  с инициативата "Часът на тровеца" и създадоха есета и произведения на приложното изкуство на коледна тематика. Решаваха задача по БЕЛ, свързана с функционалната грамотност. Продължиха верижния препис на "История ...

ОБЯВА

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица търси да назначи лице на длъжността "Образователен медиатор" по Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 1. Заявление за кандидатстване; 2. Автобиография; 3. Копие от диплома за завършено ...
Участие в национално състезание "Млад фермер" - ПГСС Дунавска земя - Ковачица, Лом

Участие в национално състезание "Млад фермер"

В периода  25-27.03.2019г.  в град Долни Дъбник се проведе състезание по професия "Млад фермер" - регионален етап за Северна България. В състезанието взеха участие 28 професионални гимназии по селско стопанство. Учениците се състезаваха в областите: "Растениевъдство", ...

График

Графикът за провеждането на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение ще бъде качен на ...