ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

График прием 2020/2021 учебна година Специалност "Производител на селскостопанска продукция"

През учебната 2020/2021 година ПГСС "Дунавска земя" ще обучава ученици по професия "Фермер", Специалност "Производител на селскостопанска продукция"

график