ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ИКТ в училище

"НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

 

Професионална гимназия по селско стопанство с. Ковачица - гр. Лом следва своята политика в областта на развитието на информационните технологии сред младите хора. През учебната 2013/2014 г. бяха въведени терминални решения от висок клас по национална програма -„ИКТ в Училище“, осигуряващи съвременен достъп до електронни ресурси и по-високо качеството на образователния процес.

 

Реализацията по обзавеждане със съвременно информационно технологично оборудване, базирано на терминални решения с централизирано управление, бе възложена на „Вали компютърс“ ООД. Новото оборудване позволява на учителя да използва модерни, интерактивни методи на обучение и ефективно да ръководи учебният процес. Това допринася за повишаване на качеството на обучение на учениците по информатика, информационни технологии, както и по професионална подготовка за специалностите.


Щастливи сме, че можем да предоставим най-новите информационно технологични достижения в образователната програма на нашите възпитаници.