ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Бюджет

Бюджет за 2015г., може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 31.03.2017г. (първо тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 30.06.2017г. (второ тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 30.09.2017г. (трето тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 31.03.2018г. (първо тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 2019год., може да видите ТУК

 

Отчет първо тримесечие 2019год., може да видите ТУК

Отчет за второ тримесечие на 2019г., може да видите ТУК

Покана до обществен съвет с изх. № 302/08.07.2019г.

Отчет за трето тримесечие 2019год., може да видите ТУК

Отчет за четвърто тримесечие на 2019г. може да видите ТУК

Отчет за първо тримисечие на 2020г. може да видите ТУК