ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

План за работа в ПГСС "Дунавска земя" в условията на Covid-19

Заявление за явяване на изпити за формиране на годишна оценка - самостоятелна форма на обучение

План Covid