ПГСС Дунавска земя

Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ДОБРЕ  ДОШЛИ! 

Това е официалната страница на Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица, обл. Монтана. 

Тук ще намерите коректна информация за живота и дейността на училището. 

Ще научите повече за нашите изяви, ще Ви разкрием възможностите за реализация, които предоставя обучението по изучаваната специалност.

Добре дошли в нашето интернет пространство!