ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Държавен план-прием

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНЕА

 

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Техник-растениевъд

0,5 паралелка

13 ученици

Трайни насаждения

-                    -   Оценка от НВО по БЕЛ по 3

-           -   Оценка от НВО по математика

-           - Оценки от свидетелството за основно образование по:

-           -  БЗО

-           -  ХООС

 

Животновъд

 0,5 паралелка

13 ученици

Говедовъдство

-                    -   Оценка от НВО по БЕЛ по 3

-           -   Оценка от НВО по математика

-           - Оценки от свидетелството за основно образование по:

-           -  БЗО

-           -  ХООС

 

 

Прикачени документи

График на дейностите
Обява