ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Държавен план-прием

 

 

 

Училищната комисия по приема на документи и записване на ученици в VIII клас - ДПП за учебната 2023/2024 г., ще изпълнява задълженията си в стаята на счетоводството със следното работно време:

всеки ден (включително събота и неделя) от 09:00 до 17:30 часа

 

 

ГРАФИК

На дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в ПГСС „Дунавска земя”, с. Ковачица за учебната 2023/2024 година

 

                                                                        

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 -27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

07-08 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11 - 14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16 август 2023 г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

до 08 септември 2023 г.

 

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Техник-растениевъд

0,5 паралелка

13 ученици

Трайни насаждения

-                    -   Оценка от НВО по БЕЛ по 3

-           -   Оценка от НВО по математика

-           - Оценки от свидетелството за основно образование по:

-           -  БЗО

-           -  ХООС

 

Фермер

 0,5 паралелка

13 ученици

Производител на селскостопанска продукция

-                    -   Оценка от НВО по БЕЛ по 3

-           -   Оценка от НВО по математика

-           - Оценки от свидетелството за основно образование по:

-           -  БЗО

-           -  ХООС

 

 

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНЕА

 

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Техник-растениевъд

0,5 паралелка

13 ученици

Трайни насаждения

-                    -   Оценка от НВО по БЕЛ по 3

-           -   Оценка от НВО по математика

-           - Оценки от свидетелството за основно образование по:

-           -  БЗО

-           -  ХООС

 

Животновъд

 0,5 паралелка

13 ученици

Говедовъдство

-                    -   Оценка от НВО по БЕЛ по 3

-           -   Оценка от НВО по математика

-           - Оценки от свидетелството за основно образование по:

-           -  БЗО

-           -  ХООС