ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в ПГСС „Дунавска земя” – с. Ковачица

за учебната 2022 – 2023 година

 

 

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 15 юли 2022 .

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 - 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 -27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 август 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10 септември 2022 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2022 г.