ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Документи за прием

1. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

2. Оригинал на Медицинско свидетелство.