ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ДЗИ - ДКИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 12.04.2021 година можете да заявите желанието си да присъствате в дните на провеждане на ДЗИ като наблюдатели (без родителите на зрелостниците).

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.

 

 

 

ВАЖНО!!!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Срокът за подаване на Заявление за допускане до Държавен зрелостен изпит е от 01.03.2021г. до 19.03.2021г. вкл. Заявленията се подават в учебната сграда на ПГСС "Дунавска земя" всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00 ч. в деловодството на училището.

Лицата, завършили през минали учебни години редовна и самостоятелна форма на обучение подават Заявление за допускане по ДЗИ в същия срок.

 

От Ръководството

 

 

 

 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Срокът за подаване на Заявление за допускане до  Държавен зрелостен изпит, сесия август - септември е от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г. вкл. 

Заявленията се подават в учебната сграда на ПГСС "Дунавска земя" всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в деловоството на училището.

 

 

 И ОТНОВО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тези от Вас, които желаят да участват на Държавните зрелостни изпити сесия август-септември като наблюдатели /без родители на зрелостници/ могат да го направят като до 16:00 часа на 01.07.2021 година подадат Заявление в деловодството на училището.

 

От Ръководството

 

Прикачени документи

Заявление за допускане до ДЗИ