ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ДЗИ/ЗДИ ППК

 

Сесия август-септември 2022 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

27.06 – 08.07.2022 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ

23.08.2022 г.получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

до 08.09.2022 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература        –   25 август 2022 г.,       начало – 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит  –  26 август 2022 г.,       начало – 08,30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 29 август 2022 г. – 2 септември 2022 г.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 18.07.2022 година можете да заявите желанието си да присъствате в училище в дните на провеждане на ДИППК и ДЗИ, сесия август-септември 2022 г., като наблюдатели (без родителите на зрелостниците).

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Заявление за допускане до ДЗИ