ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ДЗИ/ЗДИ ППК

 

                     

Сесия август-септември 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

26.06 – 11.07.2024 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

до 21.08.2024 г. – допускане до ДЗИ/ЗДИППК и получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

до 05.09.2024 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература        –   22 август 2024 г.,       начало – 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/ЗДИППК  –  23 август 2024 г.,       начало – 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 26 май – 30 август 2024 г.

  

 

 

Сесия май-юни 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

06.02 – 21.02.2024 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

до 16.05.2024 г. – допускане до ДЗИ/ЗДИППК и получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

до 07.06.2024 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература        –   17 май 2024 г.,       начало – 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/ЗДИППК  –  20 май 2024 г.,       начало – 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.

  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 01.04.2024 година можете да заявите желанието си да присъствате в училище в дните на провеждане на ЗДИППК и ДЗИ, сесия май-юни 2024 г., като наблюдатели (без родителите на зрелостниците).

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.

 

От ръководството

 

Сесия август-септември 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

26.06 – 07.07.2023 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

до 23.08.2023 г. – допускане до ДЗИ/ЗДИППК и получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

 

 

  • Български език и литература        –   24 август 2023 г.,       начало – 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИППК  –  25 август 2023 г.,       начало – 08,30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 28 август 2023 г. – 1 септември 2023 г.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 05.07.2023 година можете да заявите желанието си да присъствате в училище в дните на провеждане на ЗДИППК и ДЗИ, сесия август-септември 2023 г., като наблюдатели (без родителите на зрелостниците).

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.

 

От ръководството

 

 

  ВАЖНО!

Запознаване с оценени изпитни работи от ДЗИ

 

                  Уважаеми зрелостници,

               През периода от 12.06.2023 г. до 15.06.2023 г. лично може да се запознаете със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия.

          

                       ВАЖНО!

Запознаване с оценени изпитни работи от ЗДИППК

 

                  Уважаеми зрелостници,

               През периода от 12.06.2023 г. до 15.06.2023 г. лично може да се запознаете със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представител на комисията за придобиване на професионална квалификация.

 

 

Сесия май-юни 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

06.02 – 21.02.2023 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

до 18.05.2023 г. – допускане до ДЗИ/ЗДИППК и получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

до 09.06.2023 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература        –   19 май 2023 г.,       начало – 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИППК  –  23 май 2022 г.,       начало – 08,30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 26 май 2023 г. – 31 май 2023 г.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 19.04.2023 година можете да заявите желанието си да присъствате в училище в дните на провеждане на ЗДИППК и ДЗИ, сесия май-юни 2023 г., като наблюдатели (без родителите на зрелостниците).

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сесия август-септември 2022 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

27.06 – 08.07.2022 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ

23.08.2022 г.получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

до 08.09.2022 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература        –   25 август 2022 г.,       начало – 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит  –  26 август 2022 г.,       начало – 08,30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 29 август 2022 г. – 2 септември 2022 г.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 01.04.2023 година можете да заявите желанието си да присъствате в училище в дните на провеждане на ЗДИППК и ДЗИ, сесия август-септември 2023 г., като наблюдатели (без родителите на зрелостниците).

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Заявление за допускане до ДЗИ