ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ УЧ. 2020/2021 ГОД.