ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ---->ТУК

 

УКАЗАНИЯ

за протичане на учебния процес по време на провеждане на учебните занятия от разстояние

 

            Уважаеми ученици,

        Във връзка с извънредната ситуация, в която се намираме в момента се въвежда електронно обучение според действащото седмично разписание за II-ри учебен срок.  Обучението започва от вторник 17.03.2020г. Учителите ще използват приложения за онлайн комуникация /създадени са групи на класовете във фейсбук/. Всеки ден за всяка паралелка /група/ ще се провеждат дистанционни занятия,  включени в утвърденото седмично разписание за съответния ден.

Конкретни указания за работа по всеки учебен предмет учениците ще получават от преподавателите в групите на паралелките.

 

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Желая Ви здраве и вярвам, че ако проявим необходимата самодисциплина и спазваме дадените указания заедно ще успеем да се справим със сложната ситуация.

 

 

ЦВЕТОМИР КОЛИЦОВ 

Директор на ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица