ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Графикът за провеждането на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение ще бъде качен на 04.01.2019г.