ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС

Прикачени документи

ИНФОРМАЦИЯ