ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Информация за родителите

 И ОТНОВО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тези от Вас, които желаят да участват на Държавните зрелостни изпити сесия август-септември като наблюдатели /без родители на зрелостници/ могат да го направят като до 16:00 часа на 01.07.2021 година подадат Заявление в деловодството на училището.

 

От Ръководството