ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ОБЯВА

ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за извършване на хидроизолация на покрив на учебни работилници. Оферти се приемат до 16.00 часа на  29.04.2021год. вкл. в деловодството на училището. Огледа може да се извърши всеки работен ден от 08.00часа до 16.00часа.