ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ОБЯВА ЗА РЕМОНТ НА КОМПРОМЕНТИРАНА ЧАСТ ОТ ПОКРИВ НА УЧЕБНАТА СГРАДА

ПГСС "ДУНАВСКА ЗЕМЯ" НАБИРА ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТ НА КОМПРОМЕНТИРАНА ЧАСТ ОТ ПОКРИВ НА УЧЕБНАТА СГРАДА.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО В СРОК ДО 22.02.2021Г. - 12:00 ЧАСА.

ОГЛЕД МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДО 16:00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН.