ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ОБЯВА ЗА СМР

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА СМР

 

 

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавса земя" село Ковачица набира оферти за ремонт на санитарен възел и коридор към столова.

Офертите се приемат  всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00 ч. в деловодството на училището в срок до 18.02.2022 г. вкл.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО