ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

обява

ОБЯВА

ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за ремонт на класни стаи. Оглед може да се извършва всеки работен ден до 13.00часа. 

Срок за представяне на офертите - 13.00часа на 30.04.2020г. 

Място на представяне на офертите - учебната сграда.