ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ОБЯВА

ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за полагане на бетон в гаражни клетки /2 броя/. Оферти се примат до 16:00ч. на 04.06.2021 год. в деловодството на училището.