ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Ремонт на ел. инсталация

ПГСС "Дувамска земя" с. Ковачица набира оферти за ремонт на ел. инсталация в пансиона към училището. Оглед може да се извърши всеки работен ден от 02.08.2021 г. до 06.08.2021 г. вкл. от 08.00ч. до 16.00ч.

Офертите се примет в деловодството на училището.