ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Учениците от ПГСС "Дунавска земя" се включиха в СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО  с инициативата "Часът на тровеца" и създадоха есета и произведения на приложното изкуство на коледна тематика. Решаваха задача по БЕЛ, свързана с функционалната грамотност. Продължиха верижния препис на "История славянобългарска", който беше започнат през 2018година.