ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Участие на ученици от ПГСС "Дунавска земя" в национално състезание "Млад фермер"

В периода  25-27.03.2019г.  в град Долни Дъбник се проведе състезание по професия "Млад фермер" - регионален етап за Северна България. В състезанието взеха участие 28 професионални гимназии по селско стопанство. Учениците се състезаваха в областите: "Растениевъдство", "Животновъдство" и "Механизация на селското стопанство".

С гордост споделяме, че за поредна година нашите ученици предствавиха достойно гимназията ни, като класираха отбора ни на престижното ВТОРО място. Изказваме нашата благодарност на Тихомир Николов - XIа клас /взел участие в модул "Растениевъдство"/, Диана Иванова - XIIа клас /взела участие в модул "Животновъдство"/ и Кристиян Добрев - XIа клас /взел участие в модул "Механизация на селското стопанство".

Индивидуална награда отново ВТОРО място получи Кристиян Добрев в своята дисциплина.