ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Заповед РД-05-164/29.03.2018г. РУО-Монтана

План - прием 2018-2019г. на ПГ по СС "Дунавска земя" с.Ковачица, може да видите --->ТУК