ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Предстои подаване на Заявление за допускане до Държавен зрелостен изпит. Срокът за подавне на Заявенията е от 01.03.2021г. до 19.03.2021г. 

Заявление може да подадете на място в ПГСС "Дунавска земя" с. Ковачица всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00ч. в деловодството на училището.

Лицата, завършили през минали учебни години редовна или  самостоятелна форма на обучение също подават Заявление за допускане до Държавен зрелостен изпит в посочения срок.

 Заявление за допускане до Държавен зрелостен изпит

От Ръководството