ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Заявление за изпити

Във връзка с епидемичната обстановка в страна ПГСС "Дунавска земя" създава възможност, учениците записани в самостоятелна форма на обучение да подават заявление за явяване на изпити за формиране на годишна оценка, по електронната поща на училището pg_ss_kovachica@abv.bg

Заявление за явяване на изпити за формиране на годишна оценка, може да намерите ТУК