ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Подкрепа за успех

През учебната 2020/2021 год. в училището са сформирани  8 групи по Проект "Подкрепа за успех". Дейността на групите е свързана с допълнително обучение по отделни учебни предмети. 

В първи гимназиален етап сформираните групи са по: География и икономика, История и цивилизация, Математика, Животновъдство, Отглеждане на земеделски култури, Трактори и автомобили;

Във втори гимназиален етап групите са свързани с допълнително обучение по БЕЛ.