ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Ремонт и рехабилитация на общежитие към ПГСС "Дунавска земя", с. Ковачица, общ. Лом по Механизма за възстановяване и устойчивост

Ремонт и рехабилитация на общежитие към ПГСС "Дунавска земя", с. Ковачица, общ. Лом по Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб "Иновативна България", Компонент 1 "Образование и умения", Инвестиция 2 "Модернизация на образователна инфраструктура", BG-RRP-1.011 "Ремонт и рехабилитация на общежитие в системата на училищното образование"

Прикачени документи

Съобщение_Лом.docx