ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

ПРОЕКТ GREEN IS THE NEW LABOUR MARKET

http://www.greenlabour.eu/

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:

1. Анализ "ПОО в областта на зелената икономика";

2. Класификатор "Професии в бъдещето";

3. Разработване на учебно съдържание в специалностите в ПОО в България, Италия, Испания и Португалия;

4. Ателиета "Професии на бъдещето". В рамките на тази дейност,

5. Обучение на учители за овладяване на нови знания за морденизиране на учебните програми в областта на ПОО и привеждане на съобразени с потребностите на пазара на труда  в сферата на земената икономика - България, Италия, Испания и Португалия.В рамките на тази дейност е планирано провеждане на обучения /във всяка страна партньор/ на учители за работа с новосъздадените учебни програми.

6. Семинар "GREEN IS THE NEW LABOUR MARKET"

В края на проекта ще се проведе заключително информационно събитие - семинар на тема "GREEN IS NEW LABOUR MARKET".