ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

За нас

ПГСС Дунавска земя е Професионална гимназия, в която се извършва прием на ученици след 7 клас и специализирано обучение на ученици до 12 клас по селско стопанство в село Ковачица, Община Лом.

 

Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е учебно заведение в село Ковачица, Община Лом. Учебното заведение предлага прием на ученици след 7 клас и обучение на ученици до 12 клас по специалност в паралелка Земеделец. Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Директор на училището е Цветомир Руменов Колицов. Стратегията, чрез която се развива професионалната гимназия, е ориентирана в търсене на възможности за ускоряване на учебния процес и придобиване на професионално образование по стандартите на ЕС. 

 

ПГСС Дунавска земя в село Ковачица предлага професионално обучение на ученици от 9 до 12 клас в специалност селско стопанство. Учебното заведение е с утвърдени традиции и дългогодишна история. В учебното заведение се предлага обучение по следните специалности:

  • Фермер - Земеделец

Финансирането на институцията е Държавно, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя е с утвърдени традиции и дава шанс на своите ученици да получат знания и умения по селско стопанство.