ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

     Безопасността на движението по пътищата (БДП) е световен проблем и ключов индикатор за развитието на съвременното общество. Всяка година вследствие на пътно-транспортни произшествия (ПТП) в света загиват над 1,35 милиони души, а други над 50 милиона са ранени.

    Пешеходците и водачите на превозни средства са сред основните участници, чието поведение е важно за намаляване на пътно-транспортните произшествия. Повечето от инцидентите по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Ето защо са необходими повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата. Трябва да формираме силна непримиримост спрямо нарушенията на правилата за движение по пътищата, които заплашват нашето здраве, живот и бъдеще. Трябва да положим усилия за формиране на повишена отговорност и защитно поведение на участниците в движението.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

1. движението да се осъществява по тротоара или банкета на пътното платно;

2. да се пресичат уличните платна само на определените за това места (пътни светофари, пешеходни пътеки);

3. винаги да се пресича при пълна сигурност след внимателно оглеждане преди да се направи крачка на пътното платно - първо в ляво, после в дясно;

4. да не се пресича рисковано път с интензивно движение, когато видимостта е ограничена;

5. да не се навлиза на платното , ако бързо приближава автомобил, за който не е сигурно, че може да спре;

6. да не се излиза на платното пред/зад спрял на спирка автобус;

7. никога да не се пресича при червен сигнал на светофара, а когато светне зеленият сигнал на светофара да не се бърза да се навлиза на платното преди внимателно оглеждане на пътя дали някой автомобил не преминава на червено;

8. да се проявява предпазливост при ограничена видимост или на хлъзгава настилка и да не се избързва, да не се започва пресичане на заснежено или заледено пътно платно , дори да изглежда, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно.

 

     Безопасността на движението е споделена отговорност. По тази причина още по-съсредоточено следва да се вгледаме в нашето поведение като водачи, пешеходци и пътници и да положим усилия за формиране на повишена отговорност за нова култура на безопасност за недопускане на пътно-транспортни произшествия.

 

 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!!!