ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Бюджет

Бюджет за 2015г., може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 31.03.2017г. (първо тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 30.06.2017г. (второ тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 30.09.2017г. (трето тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 31.03.2018г. (първо тримесечие), може да видите ---> ТУК

 

Бюджет за 2019год., може да видите ТУК

 

Отчет първо тримесечие 2019год., може да видите ТУК

Отчет за второ тримесечие на 2019г., може да видите ТУК

Покана до обществен съвет с изх. № 302/08.07.2019г.

Отчет за трето тримесечие 2019год., може да видите ТУК

Отчет за четвърто тримесечие на 2019г. може да видите ТУК

Отчет за първо тримисечие на 2020г. може да видите ТУК

Отчет за второ тримесечие на 2020 г. може да видите ТУК

Отчет за трето тримесечие на 2020 г. може да видите ТУК

Протокол от общо събрание № 1/19.10.2020