ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Отчет за първо тримесечие на 2024 г. Протокол от ОС №3/18.04.2024 г.,; Изх. № писмо до Обществен съвет 114/08.04.2024 г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г.. Писмо до Обществен съвет с изх. №44/08.01.2024 г.; Протокол от Общо събрание №2/15.01.2024г.
Отчет за трето тримесечие на 2023г., Писмо с изх. № 15/09.10.2023г. и Протокол от ОС № 1/16.10.2023г.
Отчет за второ тримесечие на 2023 г. Протокол от Общо събрание № 4/17.07.2023 г. и писмо до Обществения съвет с изх. № 242/11.07.2023 г.
Отчет за първо тримесечие на 2023г. Протокол от ОС №3/19.04.2023г.,; Изх. № писмо до Обществен съвет 162/06.04.2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022г.. Писмо до Обществен съвет с изх. №104/10.01.2023г.; Протокол от Общо събрание №2/18.01.2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022г.. Писмо до Обществен съвет с изх. №104/10.01.2023г.; Протокол от Общо събрание №2/18.01.2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022г.. Писмо до Обществен съвет с изх. №104/10.01.2023г.; Протокол от Общо събрание №2/18.01.2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022г.. Писмо до Обществен съвет с изх. №104/10.01.2023г.; Протокол от Общо събрание №2/18.01.2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022г.. Писмо до Обществен съвет с изх. №104/10.01.2023г.; Протокол от Общо събрание №2/18.01.2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2022 г. Протокол от ОС №1/17.10.2022г.; Писмо до членовете на Общо събрание №21/10.10.2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета на училището за второ тримесечие на 2022 г. Протокол от ОС №7/18.07.2022 г.; Писмо до Обществен съвет изх. № 226/11.07.2022 г.
Бюджет 2022 година
Отчет за първо тримесечие на 2022г. Писмо до Обществен съвет изх. № 126/12.04.2022г.; Протокол от Общо събрание №5/19.04.2022
Отчет за четвърто тримесечие на 2021 г. Писмо до Обществен съвет с изх. № 54/12.01.2022г.
Отчет за трето тримесечие на 2021 г. Протокол от общо събрание №2/14.10.2021г.
Отчет за второ тримесечие на 2021 г. Протокол от Общо събрание № 4/12.07.2021
Отчет за първо тримесечие на 2021г. Протокол от общо събрание №3/20.04.2021г. Писмо до членовете на Обществен съвет изх. № 118/14.04.2021г.
Бюджет 2021 год.
Отчет за четвърто тримесечие на 2020г.