ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Екип на училището

Директор:Цветомир Руменов Колицов                                                                                      

Старши учител по Български език и литература: Велислава Людмилова

Учител по Български език и Руски език: Кремена  Йорданова

Учител по Математика: Стефан  Стефанов

Старши учител по професионална подготовка: Ангелина Петрова

Старши учител по професионална подготовка: Полина  Петкова

Учител по професионална подготовка: Васил  Ангелов

Учител по професионална подготовка: Веселка Маринова

Старши възпитател: Даниела Димитрова

Старши възпитател: Марин Василев

Преподавател-инструктор: Ивайло  Боцановски

Учител по Физическо възпитание и спорт: Александър Симов

Учител по история и философия: Ангел Василев

Учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия: Ева Младенова