ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Екип на училището

Директор:Цветомир Руменов Колицов                                                                                      

Старши учител по Български език и литература: Велислава Людмилова Христова

Учител по Български език и Руски език: Кремена Бориславова Йорданова

Учител по Математика: Стефан Димитров Стефанов

Старши учител по професионална подготовка: Ангелина Петрова Маринова

Старши учител по професионална подготовка: Полина Вълчева Петкова

Учител по професионална подготовка: Васил Методиев Ангелов

Учител по професионална подготовка: Веселка Серафимова Маринова

Старши възпитател: Даниела Димитрова

Старши възпитател: Марин Василев Маринов

Учител по Физика и Астрономия, ИКТ: Даниела Здравкова Ценкова

Учител по професионална подготовка: Стоян Иванов Кирилов

Преподавател-инструктор: Ивайло Цветанов Боцановски

Учител по Физическо възпитание и спорт: Александър Красимиров Симов

Старши учител по история и география: Нина Траянова Борисова Ал-Масри

Учител по Философия, Психология и логика, Етика и право, Свят и личност: Нина Траянова Борисова Ал-Масри

Старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда: Надежда Веселинова
Спасова.