ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Материална база

Училището разполага с оборудвана фитнес зала официално открита 11.2014г.

 

Гимназията разполага с два компютърни кабинета, оборудвани с модерни компютри и монитори и с достъп до Интернет. Обучението в повечето случаи е на групи, така че всеки компютър да се ползва от един или максимум двама души. В редовните часове по информатика и ИТ нашите ученици се научават и придобиват трайни умения в областта на ИТ.