ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Регионална седмица на професионалното образование в област Монтана 19-25 ноември 2018 година

Регионална седмица на професионалното образование в област Монтана

19-25 ноември 2018 година

Програма за популяризиране на ПОО

 

Училище: Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя”

Населено място: с.Ковачица

Община: Лом

Дата

Начален час

Дейност

Място на провеждане

Кратко описание на дейността

19.11.2018

 

 

 

 

20.11.2018

 

 

 

 

21.11.2018

 

 

 

 

22.11.2018

9,00 ч.

Между-училищно състезание

с. Г.Дамяново

Състезание по професията

23.11.2018