ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Свободни места в паралелките

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ КЪМ 27.07.2022 ГОДИНА:

 

            VIIIа клас: професия „Техник-растениевъд”, специалност „Трайни насаждения, 3 СПК – 16 места;

            IXа клас: професия „Фермер”, специалност „Производител на селскостопанска продукция”, 3 СПК – 8 места;

            Xа клас: професия „Фермер”, специалност „Производител на селскостопанска продукция”, 3 СПК – 6 места;

            XIа клас: професия „Фермер”, специалност „Земеделец”, 2 СПК – 7 места;

            XIIа клас: професия „Фермер”, специалност „Земеделец”, 2 СПК – 5 място.

 

Прикачени документи

Свободни места в паралелките