ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Професия Техник-растениевъд, специалност "Трайни насаждения"

Утвърден държавен план прием за учебнятя 2023/2024 година в Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя":

  • Професия - "Техник растениевъд" (1 паралелка)
  • Специалност - "Трайни насаждения"
  • Прием - след 7 клас
  • Срок на обучение - 5 години

Обучението се осъществява на високо професионално ниво от квалифицирани учители с доказани умения.

 

Ще придобиете знания и умения:

- за технологията на отглеждане на различни земеделски култури;

- за особеностите в отглеждането на селскостопанските животни;

- за устройството на селскостопанските машини;

- знания за правилата на движение по пътищата и др.

 

Ще получите:

- Диплома за средно образование;

- Свидетелство за втора/трета степен на професионална квалификация;

- Свидетелство за управление на МПС, категория "Ткт" и  "В".

 

По време на обучението си ще ползвате:

- Безплатно общежитие;

- Безплатен транспорт от местоживеенето до учище и обратно;

- Безплатна храна в училищния стол;

- Стипендии, при изпълнение на изискванията за получаването им.

 

ПГСС предлага разнообразни дейности за професионалното и личносто развитие на учениците:

- Футболен отбор;

- Волейбол

- Фолклорен танцов състав;

- Безплатни курсове за "Готвач" и "Барман, сервитьор"

 

 

Ще имате възможност за реализация като:

- Земеделски работници в кооперации или сдружения;

- Трактористи;

- Земеделски производители;

- Предприемачи в областта на земеделието и животновъдството.