ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Национално външно оценяване

 

 

Важни срокове:

 

01.02 – 16.02.2024 г. подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности

до 07.06.2024 г. включително – издаване на служебните бележки за полагане на изпити от НВО в Х клас

до 28.06.2024 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература        –   10 юни 2024 г.,       начало – 08,00 ч.
  • Математика  –  12 юни 2024 г.,       начало – 08,00 ч.
  • Чужд език по желание на ученика - 11 юни 2024 г.- писмена част за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа- писмена част за ниво А2, начало 09,30 часа- писмена част за ниво А1, начало 10,00 часаКомпонент "Говорене" - по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) - 14 юни 2024 г., по график в две сесии - от 9,00 часа и от 14,30 часа