ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Новини и Събития

АПЕЛ - ЛЕТЕН ВАКАНЦИОНЕН СЕЗОН

АПЕЛ - ЛЕТЕН ВАКАНЦИОНЕН СЕЗОН

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Ремонт на плоча към училищна ферма в ПГСС "Дунавска земя" - с. Ковачица

Ремонт на плоча към училищна ферма в ПГСС "Дунавска земя" - с. Ковачица

Необходими специалисти за ръководители на групи по НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

В изпълнение на изискванията на НП "Заедно в изкуството и спорта", обявяваме необходимостта от следните специалисти за ръководители на сформираните групи, както следва: 1. Една група за занимания в сферата на изкуствата, направление

Обява за поставяне на хидроизолация на покрив

Хидроизолация на покрив на учебни работилници

Обява за частичен ремонт на покрив на кухненски блок

Обява за частичен ремонт на покрив на кухненски блок

Обява за ремонт на училищна библиотека

Обява за ремонт на училищна библиотека

РЕМОНТ НА ТАВАН НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ В УЧЕБНАТА СГРАДА

РЕМОНТ НА ТАВАН В УЧЕБНАТА СГРАДА

ОБЯВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Закупуване на материали за реализиране на дейностите по проект "УСпяваме заедно"

Проект "Успяваме заедно", договор № БС33.21-2-003/13.12.2022 г.

ОБЯВА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ

ИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ НА УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ

Необходими специалисти за ръководители на групи по НП "Заедно в изкуствата и спорта"

В изпълнение на изискванията на НП "Заедно в изкуството и спорта", обявяваме необходимостта от следните специалисти за ръководители на сформираните групи, както следва: 1. Една група за занимания в сферата на изкуствата, направл

ГРАФИК СФО ИЗПИТНА СЕСИЯ ФЕВРУАРИ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК СФО ИЗПИТНА СЕСИЯ ФЕВРУАРИ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС

ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС

Ремонт на ел. инсталация

ПГСС "Дувамска земя" с. Ковачица набира оферти за ремонт на ел. инсталация в пансиона към училището. Оглед може да се извърши всеки работен ден от 02.08.2021 г. до 06.08.2021 г. вкл. от 08.00ч. до 16.00ч. Офертите се примет в деловодството на ...

ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Информация за родителите

Информация за родителите

ОБЯВА ЗА СМР

ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за полагане на бетон в гаражни клетки /2 броя/. Оферти се примат до 16:00ч. на 04.06.2021 год. в деловодството на ...

Заявка за участие на родители в Държавните зрелостни изпити като наблюдатели

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че до 12.04.2021 година можете да заявите желанието си да присъствате в дните на на провеждане на Държавните зрелостни изпити като наблюдатели /без родителите на зрелостниците/. Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки ...

ВАЖНО!!! ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Предстои подаване на Заявление за допускане до Държавен зрелостен изпит. Срокът за подавне на Заявенията е от 01.03.2021г. до 19.03.2021г.  Заявление може да подадете на място в ПГСС "Дунавска земя" с. Ковачица всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00ч. в деловодството на ...

ОБЯВА ЗА РЕМОНТ НА КОМПРОМЕНТИРАНА ЧАСТ ОТ ПОКРИВ НА УЧЕБНАТА СГРАДА

ПГСС "ДУНАВСКА ЗЕМЯ" НАБИРА ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТ НА КОМПРОМЕНТИРАНА ЧАСТ ОТ ПОКРИВ НА УЧЕБНАТА СГРАДА. ОФЕРТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО В СРОК ДО 22.02.2021Г. - 12:00 ЧАСА. ОГЛЕД МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДО 16:00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ...

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Обява за длъжност Образователен ...

ОБЯВА СМР

ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за полагане на бетон и замазки във фермата към училището. Оглед може да се извърши до 10.07.2020 год. вкл. от 08.00ч. до 16.30ч.  Срок за получаване на офирти: 10.07.2020 год. до 16.30ч. Офертите се подават в деловодството на ...

О Б Я В А

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица набира оферти за ремонт на класни стаи. Фирмите да представят офертите си до 06.07.2020г. - 16.30ч. в деловодството на училището. Същите да са в запечатан плик. Оглед на класните стаи може да се извърши всеки ден от 08.00ч. ...

ПРОГРАМА ЗА 24 МАЙ

ПРОГРАМА ЗА 24 ...

Мерки срещу коронавирус

Мерки срещу ...

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

ВАЖНО!!! ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ           Уважаеми родители,         Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим ...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ---->ТУК   УКАЗАНИЯ за протичане на учебния процес по време на провеждане на учебните занятия от разстояние               Уважаеми ученици,         Във връзка с извънредната ...

МЕЖДУУЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

На 5 декември 2019г. в ПГСС "Марко Марков" село Георги Дамяново се проведе междуучилищно състезание по професии "Млад фермер". В състезанието взеха участие училищата от област Монтана, които обучават ученици в направление "Селско стопанство". С гордост споделяме с Вас, че нашите възпитаници се ...

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ПГСС "ДУНАВСКА ЗЕМЯ"

Учениците от ПГСС "Дунавска земя" се включиха в СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО  с инициативата "Часът на тровеца" и създадоха есета и произведения на приложното изкуство на коледна тематика. Решаваха задача по БЕЛ, свързана с функционалната грамотност. Продължиха верижния препис на "История ...

ОБЯВА

Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" село Ковачица търси да назначи лице на длъжността "Образователен медиатор" по Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 1. Заявление за кандидатстване; 2. Автобиография; 3. Копие от диплома за завършено ...
Участие в национално състезание "Млад фермер" - ПГСС Дунавска земя - Ковачица, Лом

Участие в национално състезание "Млад фермер"

В периода  25-27.03.2019г.  в град Долни Дъбник се проведе състезание по професия "Млад фермер" - регионален етап за Северна България. В състезанието взеха участие 28 професионални гимназии по селско стопанство. Учениците се състезаваха в областите: "Растениевъдство", ...

График

Графикът за провеждането на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение ще бъде качен на ...

Важна новина

 Доклад на Директора на ПГ по СС "Дунавска земя" с.Ковачица, може да видите --->ТУК                                Покана за представяне на оферта    Във връзка ...