ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

              В изпълнение на изискванията на НП "Заедно в изкуството и спорта", обявяваме необходимостта от следните специалисти за ръководители на сформираните групи, както следва:

              1. Една група за занимания в сферата на изкуствата, направление "танцово изкуство", категория "характерни танци, вкл. и народни танци:

              2. Една група за занимания в сферата на спорта, категория "колективни спортове", направление "футбол"

              Изисквания за ръководителите:

              Да са специалисти в сферата на танцовото изкуство за групата по т. 1 и специалисти по вида спорт за групата по т. 2