ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Обществен съвет

ПОКАНА

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

на ПГСС „Дунавска земя” - с. Ковачица

 

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

         ПГСС „Дунавска земя” - с. Ковачица Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

         Събранието ще се проведе на18.11.2022 г., от 16.00 часа, в кабинет Трактори и автомобили, при следния дневен ред:

 

  1. Избор на 3 представители на родителите за членове на обществения съвет към ПГСС „Дунавска земя”- с. Ковачица.
  2. Избор на 1 брой резервни членове на обществения съвет към ПГСС „Дунавска земя” – с. Ковачица

.

           Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора и ЗДУД във всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа.

 

 

 

 

           ЦВЕТОМИР КОЛИЦОВ

          Директор на ПГСС „Дунавска земя” – с. Ковачица