ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

История

  С постановление №251/22.03.1952г. на МС в с.Ковачица се открива МТУ.

  Училището се открива в сградата на бившето зимно земеделско училище, съществуващо в

селото от 1982г.

  През 1973г. училището от МТУ се преименува в СПТУ по МСС "Първан Александров".

  През 2003г. училището  се преименува на ПГ по СС "Дунавска земя".

  От 2016г. ПГ по СС "Дунавска земя" става общинска. Това е единствената професионална

гимназия на територията на област Монтана, която подготвя кадри по професия "Фермер",

специалност "Земеделец".

  В ПГ по СС "Дунавска земя" се обучават ученици в дневна, вечерна и самостоятелна

форма.