ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Важна новина

 Доклад на Директора на ПГ по СС "Дунавска земя" с.Ковачица, може да видите --->ТУК

                               Покана за представяне на оферта

   Във връзка със саниране 1/4 от сградата на ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица

   Моля, в най-кратък срок до 14.03.2018г. да представите Вашето предложение

за изпълнение на саниране 1/4 от сградата на ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица

 

График за дейностите във връзка с популязирането на педстоящия план-прием, може да видите --->ТУК

СВОБОДНИ МЕСТА за 8 клас прием на учебната 2018г.-2019г. в ПГСС "Дунавска земя" с.Ковачица общо 8 места