ПГСС Дунавска земя
Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ковачица, Общ. Лом

Заявка за участие на родители в Държавните зрелостни изпити като наблюдатели

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че до 12.04.2021 година можете да заявите желанието си да присъствате в дните на на провеждане на Държавните зрелостни изпити като наблюдатели /без родителите на зрелостниците/.

Заявка за участие може да подадете в ПГСС "Дунавска земя"  - с. Ковачица, всеки работен ден 08.00 часа до 16.30 часа в обявения срок.